Visca la vida! de Pino Cacucci.

Les primeres impressions després de veure aquesta tremenda portada dissenyada per Tres voltes rebels per a l’edició en català de Visca la Vida! de Pino Caccuci (Tigre de paper) es multipliquen en submergir-te en el llibre. En un format còmode aquesta publicació ens ofereix un monòleg vibrant, de subgiros temàtics i de contínua exaltació de les experiències viscudes. Concebut inicialment per a una obra teatral de 4 personatges amb Diego Rivera, Leon Trotski, Frida Kahlo i la seva germana Cristina, resulta un hipnotizant relat fictici en primera persona de Frida. En ell descobrirem a l’artista marcada per la seva contínua relació amb la Pelona (la mort) i la seva eterna predisposició a robar-li temps. Un relat on recrea la seva vida, el seu amor, les seves relacions, les seves militàncies, les seves elucubracions sense pudor, exaltant “la vida en tota la seva feridora tendresa”.

Pino Cacucci li atorga al text una increïble gestualitat deixant un retrat d’una Frida enriquida per les seves contradiccions, rebel i apoderada davant les seves malalties. La veiem enfortida davant el que ella assegui com a inadaptació.

La veu de Frida no només ens mostra l’íntim sinó que aprofitant la seva veu i experiències ens parla d’altres temes que perviuen. Així, coneixem la seva relació amb els homes i el masclisme, la relació directa entre vida i mort, la sexualitat i la militància política. També sobre les controvèrsies socials i l’obcecació de convertir els somnis en malsons del que deia:

per als beats tu i jo som sacrílegs, per a la gent com cal som obscens, per als capitalistes som subversius, i per als comunistes som lacais del capitalisme…

Un llibre breu i intens, de lectura àgil i ràpida que  restableix i  et fa partícip del crit de Frida de Visca la vida!

Visca la vida!

——————————————————————————————————————

Las primeras impresiones tras ver esta tremenda portada diseñada por Tres voltes rebels para la edición en catalán de ¡Visca la Vida! de Pino Caccuci (Tigre de paper) se multiplican al sumergirte en el libro.  En un formato cómodo esta publicación nos ofrece un monólogo vibrante, de subgiros temáticos y de continua exaltación de las experiencias vividas. Concebido inicialmente para una obra teatral de 4 personajes con Diego Rivera, Leon Trotski, Frida Kahlo y su hermana Cristina, resulta un hipnotizante relato ficticio en primera persona de Frida. En él descubriremos a la artista marcada por su continua relación con la Pelona (la muerte) y su eterna predisposición a robarle tiempo. Un relato donde recrea su vida, su amor, sus relaciones, sus militancias, sus elucubraciones sin pudor, exaltando  “la vida en toda su hiriente ternura”.

Pino Cacucci le otorga al texto una increíble gestualidad dejando un retrato de una Frida enriquecida por sus contradicciones, rebelde y empoderada ante sus dolencias. La vemos fortalecida ante lo que ella siente como inadaptación.

La voz de Frida no sólo nos muestra lo íntimo sino que aprovechando su voz y experiencias nos habla de otros temas que perviven.  Así, conocemos su relación con los hombres y el machismo, la relación directa entre vida y muerte, la sexualidad y la militancia política. También sobre las controversias sociales y la obcecación de convertir los sueños en pesadillas de lo que decía:

para los beats tu y yo somos sacrílegos, para la gente como debe de ser somos obscenos, para los capitalistas somos subersivos y para los comunistas somos lacayos del capitalismo…

Un libro breve e intenso, de lectura ágil y rápida que restablece y te hace partícipe del grito de Frida de ¡Viva la vida!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *